Olok-Olok Object-Oriented Ontology Atas Ambisi Sains